vrijdag 5 september 2008

Seizoen 2008-2009

Beste vrienden en vriendinnen van gent.quizt,

Ongetwijfeld zat je ongeduldig op deze blijde mare te wachten, want geef toe: deze zomer was er geen om maandagavonden in ledigheid en op een terrasje door te brengen.

Uw geliefde quizmasters hebben deze week beslist om er nog een seizoen mee door te gaan. Prettig, dat wel, maar niettemin gestoord.

Concreet: op 6 oktober trapt eLMO/Raf af in Le Bal Infernal. De week daarna Wobble/Wim in de Stereo en - je raad het nooit - hik/Hans vervolledigt het lijstje in het Zwarte Gat. Uw geliefde quizmasters hebben de natte zomer nuttig doorgebracht. Dat betekent dat ze al heel wat vragen opgesteld hebben. Gemiddeld 3 en een half.

Opgelet! Je kan je nog niet inschrijven. Daarvoor is het nog even wachten, want we hebben het inschrijfsysteem heruitgevonden. Later meer hierover. (Goed nieuws: geen webvragen meer; slecht nieuws: de plaatsen zijn nog altijd beperkt)

Uw geliefde quizmasters hebben ook lang gediscussieerd over het concept "gastquiz".
Ondanks enkele ups en downs, zijn we het erover eens geraakt dat we daar voorlopig mee doorgaan. Dus: ploegen die zich geroepen voelen om een gastquiz op te stellen en te presenteren, mogen zich nu kandidaat stellen. De data van de gastquizzen liggen ook al vast:
27 oktober 2008
24 november 2008
26 januari 2009
23 februari 2009
23 maart 2009
25 mei 2009
We zoeken dus 6 ploegen. Laat bij je kandidaatstelling ook blijken wanneer je kan (bij voorkeur meerdere data). Uiteraard krijgen ploegen die vorig seizoen nog geen gastquiz presenteerden voorrang. Voor de rest hanteren we het principe: first come, first served. Je kandidatuur naar: gent.quizt(a)gmail.com.

Hou je mailbox in de gaten voor meer nieuws!

Tot binnenkort,

het GQ-team

Geen opmerkingen: