woensdag 28 september 2011

GQ 2011-2012

Dames en heren,
met gepaste trots verklaren we het elfde seizoen van gent.quizt voor geopend, uw vaste afspraak op maandagavond. Er veranderen enkele dingen aan het vertrouwde concept, al blijft de basis - wij stellen vragen, u antwoordt - natuurlijk dezelfde.

Elke maandag wordt in een Gents café gequizd. Vijf quizmasters staan garant voor een min of meer spitsvondige quiz: Jan, Kurt, Nick, Raf en Wim. Degelijke namen met niet al te veel lettergrepen, zodat u die gemakkelijk kunt onthouden en u zich kunt toespitsen op pakweg de lijst "Braziliaanse provincies, rivieren, steden en hun deelgemeentes".

De kalender voor oktober ziet er als volgt uit (binnenkort volgt een bericht met inschrijvingsmogelijkheid).
10.10.2011 BoHo, qm Raf
17.10.2011 Hotsy Totsy, qm Nick
24.10.2011 Zwarte Gat, qm Kurt
31.10.2011 Jan van Gent, qm Wim
Een scherp waarnemer heeft het meteen opgemerkt: vanaf nu is er een nieuw café: BoHo. De ijverige wijven onder ons kennen het ongetwijfeld al langer als naaiatelier, maar vanaf nu wordt er dus ook gequizd.

Nog nieuw: het inschrijvingssysteem (Supersaas) blijft behouden, maar er zijn enkele ploegen die de afgelopen drie jaar bewezen hebben dat ze bijzonder trouw waren. Deze ploegen hebben in die periode hoogstens drie keer (in totaal, u mag het natellen) een quiz gemist. Zij worden hiervoor beloond met een automatische inschrijving voor het hele seizoen. Deze ploegen worden nog persoonlijk op de hoogte gebracht. Opgelet, het is een broos privilege: wie onaangekondigd niet komt opdagen is het meteen kwijt en kan zich weer elke maand inschrijven.
De ploegen zijn Volgende week beter, Pro Forma, VVVV, Maccabi, Helihaven Nee!, De Goeie en Fluit van Oregon. Over deze beslissing wordt door de jury verder niet gecommuniceerd, maar dat zal u ongetwijfeld niet tegenhouden om er een al dan niet gefundeerde mening over te vormen. Alle andere ploegen mogen zich weer maandelijks inschrijven: 18 ploegen van vijf personen in totaal in elk café.

Nog nieuw: ondanks het feit dat we met vijf quizmasters zijn, vallen er enkele gaten in de agenda. Dit jaar zullen enkele quizzen door een gastquizmaster ingevuld worden. U hoort hier later nog meer over. Herman Van Molle hebben we helaas moeten weigeren, zijn voornaam voldeed niet aan onze strenge criteria.

Blijft behouden na democratische (iemand moet het doen in dit land) stemming: het strafpuntensysteem. De winnende ploeg krijgt bij zijn volgende deelname 3 strafpunten, de tweede ploeg twee en - u raadt het al - wie derde wordt, krijgt één strafpunt.

We sluiten af met de woorden "Please compete in the spirit of Olympic values. And reject doping and cheating."
Met vriendelijke groet,
uw GQ-team
Jan, Kurt, Nick, Raf, Wim

dinsdag 6 september 2011

Het nieuwe seizoen komt er aan

De quizmasters buigen zich over de laatste details van het nieuwe seizoen. Wie Facebook en Twitter in de gaten houdt heeft al één en ander voorbij zien komen. Binnenkort mogen jullie hier meer informatie verwachten.