vrijdag 5 oktober 2012

Gent (Quizt) organiseert preselectie ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’Volgend voorjaar komt de quiz ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’ op VIER. Gent wil met een Gents duo en de burgemeester deelnemen en die titel binnenhalen.  Om dit duo te vinden, organiseert de Stad Gent op zaterdag 10 november 2012 een preselectie. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast inschrijven. 

Begin 2013 produceert het televisiebedrijf Woestijnvis een nieuwe quiz voor VIER. Die heeft als voorlopige titel ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’. In deze nieuwe tv-format gaat Woestijnvis op zoek naar een quizploeg – en op die manier naar de gemeente – die één jaar lang die eretitel mag dragen. 

Alle 308 Vlaamse steden en gemeenten werden uitgenodigd om één quizploeg af te vaardigen. Zo’n ploeg telt 2 kandidaten: een man en een vrouw. Alle ploegen worden op 1 december 2012 verwacht voor een grote preselectie die Woestijnvis organiseert. De 80 ploegen die als beste uit die selectie komen, gaan door naar de opnames van het tv-programma, begin 2013. 

Preselectie

Ook Gent wil deelnemen en moet tegen 15 november 2012 haar duo (een man en een vrouw) doorgeven aan Woestijnvis.  Om de Slimste Gentenaars te vinden, organiseert  de Stad Gent op zaterdag 10 november 2012 een preselectie. Ze doet dit in samenwerking met Gent Quizt, een organisatie die veel ervaring heeft met het organiseren van quizzen (wekelijkse caféquizzen in Gent, maar bijvoorbeeld ook Quiz4Life in 2009, De Tafel van 4 voor het Davidsfonds in 2010, …).   

De preselectie op 10 november 2012 zal bestaan uit een aantal voorrondes voor alle deelnemers. Op het einde wordt dan een finale ronde gespeeld met de beste spelers van de avond. 

Solo of duo

Deelnemers kunnen zich als duo inschrijven. Een duo bestaat steeds uit een man en een vrouw.
Men kan zich ook individueel inschrijven.  Op 10 november 2012 speelt men dan de voorrondes alleen. Na de voorrondes matcht de jury de beste solo-spelers. Deze nieuw samengestelde, complementaire duo’s nemen het dan in de finale op tegen de beste vooraf ingeschreven duo's.

Voorwaarden 

Deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  •  een ruime kennis hebben
  • bereid zijn Gent te vertegenwoordigen in deze tv-quiz. 
  • zich individueel of als duo (man+ vrouw) inschrijven. 
  •  op de dag van de inschrijving 18 jaar zijn. 
  •  in Gent gedomicilieerd zijn. 
  • vrij zijn om eventueel te kunnen deelnemen aan de preselectie op 1 december. 
  • vrij zijn om eventueel te kunnen deelnemen aan de opnames van het tv-programma in het voorjaar van 2013.

Praktisch

Inschrijven kan vanaf maandag 8 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2012. Men kan dit door te surfen naar www.gent.be/slimstegemeente en het webformulier in te vullen. Men kan ook van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur bellen naar Gentinfo op 09 210 10 10. 

Het exacte uur, de exacte locatie van de preselectie en het uitgewerkte programma worden meegedeeld in de week van 29 oktober 2012 aan de personen zich inschreven.  

Bij grote interesse bestaat de kans dat een loting gebeurt en dus niet alle mensen die zich inschreven kunnen deelnemen.  Of men kan deelnemen of niet, wordt ook meegedeeld in de week van 29 oktober 2012

Geen opmerkingen: